Tävlingsregler

Dessa regler är allmänna regler för Värmeljusjakten. Största delen av arrangörerna följer dessa regler. Små skillnader kan finnas. 

Vem kan delta?

I de områden där Värmeljusjakten ordnas kan alla klasser i grundskolan (0. - 9.) delta. Även sammansatta klasser kan delta. Elevantalet i de grupper som deltar i tävlingen får vara minst 10 och max. 40. 

Vad samlas in?

I tävlingen samlar klasserna in endast använda värmeljusskal av aluminium, inte andra aluminium förpackningar.

Tävlingstid

Tävlingstiden är 1.11.2015 - 31.1.2016.

Anmälning

Klassen bör anmälas till tävlingen senast den 30.11.2015, blanketten stängs klockan 16. Man kan anmäla klassen till jakten via blanketten som finns på arrangörens webbplats.

Om du är osäker om Värmeljusjakten ordnas inom ditt område, kan du kolla upp det i tabellen över kommuner. Från kommun tabellen får du information om vem som arrangerar Värmeljusjakten i området. Fyll i anmälningsblanketten för ditt område.

Anmälan av insamlingens resultat

Mängden insamlade skal anmäls med en elektronisk blankett senast den 1.2.2016 klockan 16. Blanketten öppnas onsdagen den 15.1.2015 på arrangörernas webbplatser.

Publicering av vinnare och resultat 

De insamlade värmeljusskalen räknas ihop och divideras till klassens elevantal. Vinnare är den klass som samlar in flest värmeljusskal per elev. Vinnaren och resultaten publiceras fredagen den 5.2.2016 klockan 10.

Prisen

Prisen fastställs enskilt av varje arrangör. Information om de områdesvisa prisen finns på arrangörernas webbplatser. Länkar till arrangörernas webbplatser finns på sidan Enligt område.

De insamlade värmeljusskalen

De klasser som deltar i tävlingen förvarar värmeljusskalen tills arrangören samlar in dem eller ger anvisningar om hur man kan leverera metallen till återvinning.

Tilläggsinformation om jakten

Kontaktuppgifter till Värmeljusjaktens arrangörer finns på sidan Kontaktuppgifter.