Media

På denna sida har vi samlat ihop information till medierna om bland annat syftet och bakgrunden till jakten, fakta om aluminium samt bildmaterial.

Arrangörernas kontaktpersoner ger tilläggsinformation om de områdesspecifika jakterna. Kontaktuppgifter finns i listan Kontaktuppgifter.