04.02.2016

Tuikkujahdin voitto HankasalmelleKoululuokat keräsivät Tuikkujahdissa tuikkukuoria marraskuun alusta tammikuun loppuun. Valtakunnallisen Tuikkujahdin järjestivät kouluissa 13 kunnallista jäteyhtiötä sekä Jyväskylän seudulla alueen kunnat ja jäteyhtiö. Valtakunnallisesti eniten tuikkuja oppilasta kohti, 4105 kpl, keräsi Niemisjärven koulun 1. – 2. luokka Hankasalmella. Toiseksi eniten tuikkuja keräsi Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapecon alueella Kittilässä Lukkarin koulun 3 B, 3868 kpl/oppilas. Kolmanneksi tuli Puhas Oy alueella Ilomantsissa Lylykosken koulun 0. – 5. luokan ryhmä tuikkusaaliilla 3753 tuikkua/oppilas.

Tuikkujahtiin ilmoittautui 486 koululuokkaa, joissa oli yhteensä 9379 oppilasta. Tuikkuja kerättiin yli 4,8 miljoonaa kappaletta. Järjestäjät palkitsevat omalla alueellaan parhaiten menestyneet luokat raha-, tavara- tai elämyspalkinnoilla. Jahtiin osallistuneelle luokalle annetaan muistoksi diplomi sekä koululaiselle pieni jahtilahja. Kouluilta tuikkukuoret jatkavat matkaansa teollisuuden raaka-aineeksi. Kerätystä alumiinimäärästä voi valmistaa esimerkiksi 320 000 uutta limsatölkkiä tai 150 kilon painoisia alumiiniveneitä 32 kappaletta.

Tuikkujahdin tavoitteena oli aktivoida koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja lajittelutottumuksiaan. Tarkoitus oli myös kannustaa luovuuteen ja verkostoitumiseen käytettyjen tuikkukuorten etsinnässä. Näissä tavoitteissa onnistuttiin opettajilta saadun positiivisen palautteen perusteella.

Tuikkujahdin voittajat alueittain »